دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0
05 آذر 1402

نشست سوم

سلسله نشست های : تجارب و دستاورد‌های فرصت‌های مطالعاتی برتر در جامعه و صنعت، نشست سوم با م...

22 آبان 1402

نشست ششم

ششمین نشست تجارب مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در راستای بهره‌بردا...

09 آبان 1402

در راستای ارائه دستاوردها و توانمندی علمی

برگزاری دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402

09 آبان 1402

در راستای ارائه دستاوردها و توانمندی علمی

برگزاری دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402

27 خرداد 1402

استفاده از اعضای هیات علمی در حال تبدیل وضعیت -فرصت های مطالعاتی

استفاده از اعضای هیات علمی در حال تبدیل وضعیت در صنعت و جامعه در قالب فرصت مطالعاتی

17 اردیبهشت 1402

گرارش تصویری

گزارش تصویری برگزاری دوره مهارت افزائی ارتباط موثر

10 اردیبهشت 1402

دوره مهارت افزائی

دوره مهارت افزایی تحلیل شبکه و آشنایی با نرم افزار Ucinet

10 اردیبهشت 1402

دوره مهارت افزائی

: دوره مهارت افزایی آموزش نرم افزار+ GS

دانشجویان هیأت علمی سامانه ساجد سامانه دانش آموختگان
0

کل قراردادها

0

تعداد مجریان

0

تعداد کارفرمایان

0

قراردادهای جاری

0

قراردادهای پایان یافته

0

ارزش‌‌قرار‌دادها‌ (م.ریال)